Prosím, přestaňte mé dceři říkat, že její sourozenec je její „nevlastní sestra“

Rozvod a smíchání rodiny přicházejí s celou řadou trapností. Pro ty, kdo to nežijí, je to chaotická a někdy nepochopená dynamika. Někteří lidé jsou laskaví, někteří jsou hrozní a někteří jsou dotěrní - záměrně i lhostejně. Jsem velká holka a zvládnu to. Vydržím to už roky. To, za čím však nebudu stát, je, když někdo způsobí, že moje děti budou mít pocit, že jsou v jakékoli části této dynamiky. Lidé, a to jak my, tak i my, které neznáme, se snaží kvalifikovat vztah mých dětí a stává se toho víc, než si dokážete představit.

věci, které se mají dělat, když se nudíte

Po mém rozvodu jsem se znovu oženil a přidal do naší posádky další malou holčičku. Zatímco sdílím péči o svou starší dceru s mým prvním manželem - jejím otcem - moje dívky jsou si blízké a navzájem se zbožňují, jako by byly každý den spolu. Můj prvorozený nemohl být laskavější, mateřský a milující. Jejich osmiletý věkový rozdíl ve mně zanechal otázky a obavy, ale to byla moje vlastní nejistota a neurózy. Jsou to nejlepší sestry. Starší je ochránce a malá je její stín.Jsou šíleně zamilovaní a já jsem stejně zamilovaný do nich a jejich vztahů. Existují však lidé, kteří se domnívají, že je nutné mému staršímu dítěti připomenout, že toto dítě je její „nevlastní sestra“. I když by tento výraz mohl být vědecky přesný, nemohlo by to být více zkreslování jejich vazby. Cítí se odmítavě.

Pokaždé, když slova „nevlastní sestra“ někomu sklouznou z jazyka tak ledabyle, jako by zadával objednávku na ranní kávu, moje starší dcera se rozčílí. Ptá se mě, proč to lidé stále říkají a co to pro ně znamená, a hledá vodítka, jak by se měla cítit ke své sestře. Je to rozrušující, rozzuřující a upřímně řečeno. Proč musí někdo na její přehlídku pršet a poukazovat na něco tak nesmyslného, ​​že ji jen zpochybňuje?

snoop dogg a martha stewart meme

Nepoužíváme výraz „nevlastní sestra“, protože tyto dívky nejsou nic napůl. Jsou to celé sestry, které se navzájem milují celým svým srdcem. Hrají, hašteří se a projevují náklonnost jako sestry.

Jistě, nemají stejného otce, ale to na jejich pouto nemá žádný vliv. Tato skutečnost byla také mimo jejich kontrolu. Vzali se do role sester tak přirozeně a láskyplně, tak proč by to ostatní nemohli přijímat a následovat?

Moje dívky jsou sestry. Doba. Nepotřebují, aby lidé neustále poukazovali na složitost jejich genetického složení. Matky jako já každý den tvrdě pracují, aby usnadnily zdravé a pevné vztahy v jejich rodinách. Když se to tedy ostatní pokusí podkopat, bagatelizují okolnosti, za kterých mé děti přišly na tento svět. Takže si prosím dvakrát rozmyslete, než řeknete něco o dynamice někoho jiného, ​​protože na konci dne jsme běžná rodina - stejně jako vy.

Poznámka redakce: Rachel Sobel provozuje blog s názvem Whine & Cheez , a můžete jej navštívit na whineandcheezits.com , Facebook nebo Instagram